Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht schaderegeling rentederivaten

Minister Hoekstra van Financiën meldt dat hij de beantwoording van Kamervragen uitstelt. De vragen gaan over het bericht dat de schaderegeling voor het derivatendrama handjeklap zou zijn met de banken.