Reactie op het rapport ‘Toeslagpartner tegen wil en dank’

Antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om een inhoudelijke reactie op het rapport ‘Toeslag partners tegen wil en dank’.