Brief naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het werkplan dat de OESO heeft opgesteld om uiterlijk in 2020 tot een wereldwijde oplossing te komen voor de uitdagingen die digitalisering meebrengt op het terrein van de winstbelasting.