Beantwoording Kamervragen over de houdbaarheid van box 3 en het EVRM

Staatssecretaris Snel beantwoordt Kamervragen over de houdbaarheid van box 3 en het eerste protocol van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).