Reactie op schriftelijke vragen over de regeling ten aanzien van ANBI’s en SBBI’s

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op vragen die in de Eerste Kamer zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 24 september over de verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling.