Kamerbrief schriftelijk overleg Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de door de ARK toegezonden brief over fiscale stimulering van elektrische auto’s

Staatssecretaris Vijlbrief biedt de Kamer, mede namens de minister voor Milieu en Wonen, zijn reactie aan op de vragen en opmerkingen van de fracties naar aanleiding van de door de Algemene Rekenkamer toegezonden brief over fiscale stimulering van elektrische auto’s

Kamerbrief schriftelijk overleg Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de door de ARK toegezonden brief over fiscale stimulering van elektrische auto’s (PDF | 1 pagina | 47 kB)