Uitstel beantwoording vragen over vernietigde dossiers

Staatssecretaris Van Huffelen laat weten dat het beantwoorden van vragen over vernietigde dossiers niet binnen de termijn lukt. Er is meer tijd nodig voor het verzamelen van informatie en afstemming.