Kamerbrief Uitstel ESEF-verplichtingen uitgevende instellingen boekjaar 2020

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF). Zogeheten uitgevende instellingen krijgen een jaar extra de tijd om hun jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen in overeenstemming met het ESEF.