Memorie van toelichting wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden

Memorie van toelichting Wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden).

Memorie van toelichting wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden (PDF | 23 pagina's | 878 kB)