Tijdpad wetsvoorstel tot intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en verlaging Awf-premies

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het tijdpad van het wetsvoorstel tot intrekking Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en de verlaging van de Awf-premies.