Verslag vergadering FATF 19-21 oktober 2021

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF). De vergadering vond plaats van 19 t/m 21 oktober 2021. 

Doel FATF

Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen.