Kamerbrief bij verslag Eurogroep en Ecofinraad 17-18 januari 2022

Minister Kaag (Financiën) stuurt het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2022 naar de Tweede Kamer. Ook stuurt de minister het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen mee. Verder gaat de minister in op de mogelijke orde van grootte van de bijstelling van het Nederlandse aandeel van de subsidies uit hoofde van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF).