Nota naar aanleiding van het verslag - wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie).

Nota naar aanleiding van het verslag - wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (PDF | 22 pagina's | 208 kB)