Advies Autoriteit Persoonsgegevens over toegang tot gegevens voor poortwachters in aanpak witwassen

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert over de proportionaliteit en subsidiariteit van 3 mogelijke wettelijke maatregelen om de effectiviteit van de poortwachtersfunctie bij bet voorkomen en bestrijden van met name witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering te vergroten.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens over toegang tot gegevens voor poortwachters in aanpak witwassen (PDF | 22 pagina's | 12,4 MB)