Nadere uitleg Btw-vrijstelling watersportorganisaties

De btw-vrijstelling voor een aantal prestaties door niet-winstbeogende watersportorganisaties wordt per 1 januari 2017 aangepast. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie in een inbreukzaak tegen Nederland.

Verantwoordelijk