Jaarplan 2020 Belastingdienst

In het Jaarplan 2020 Belastingdienst beschrijft de Belastingdienst haar activiteiten voor de doelgroepen burgers en bedrijven.

De Belastingdienst int belastingen. Met deze belastinginkomsten betaalt de overheid belangrijke gemeenschappelijke zaken zoals wegen, de politie en onderwijs. De komende jaren verbetert en moderniseert de Belastingdienst stapsgewijs de dienstverlening en de manier waarop zij belastingplichtigen controleert.

De keuzes in de uitvoering en het toezicht voor 2020 staan in het jaarplan. Dat geeft duidelijkheid aan zowel particulieren en toeslaggerechtigden als aan MKB’ers en grote ondernemingen. Ook geeft het hen inzicht in de verbetering van de Belastingdienst. Om alle ambities voor 2020 en daarna te verwezenlijken wordt hard gewerkt om weer voldoende medewerkers, een goed werkende ICT, een goede sturing en een duurzame cultuurverandering te verkrijgen met aandacht met de menselijke maat. Deze vernieuwing is complex en gaat lang duren.