Gebundelde adviezen over de invloed van sanctiewetgeving op de Belastingdienst

De landsadvocaat geeft 3 adviezen over de invloed die de sanctiewetgeving tegen Rusland heeft op de Belastingdienst. De adviezen gaan onder andere over verstrekking van gegevens onder de AVG.