Interimrapport Commissie Inkomstenbelasting en toeslagen

De staatssecretaris van Financiën biedt het interimrapport van de Commissie Inkomstenbelasting en toeslagen 'Naar een activerender belastingstelsel' aan aan de Eerste en Tweede Kamer.