Besluit Wob-verzoek inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie openbaar te maken over de afhandeling van het beoordelen van modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA.