Besluit op Wob-verzoek over beleid voor het al dan niet onbelast afboeken van een rekening-courant door een directeur-groot aandeelhouder

Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek binnengekomen naar informatie met betrekking tot het gevoerde beleid ten aanzien van het belastingvrij afboeken van een vordering van een besloten vennootschap op haar directeur/groot aandeelhouder, zoals aan de orde is geweest in een artikel van het Financieele Dagblad van 16 april 2016. De volgende documenten zijn openbaar gemaakt.

Verantwoordelijk