Vervolgbesluit op Wob-verzoek over CV-BV-structuren en informele kapitaalrulings

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft de minister van Financiën in vervolg op een eerder besluit van 27 maart 2017 hierover aanvullende documenten met betrekking tot CV-BV-structuren en informeel kapitaalrulings openbaar gemaakt.

Verantwoordelijk