Besluit na Wob-verzoek om informatie over inrichtingseisen bestelauto

Het ministerie van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd om informatie openbaar te maken die betrekking heeft op de inrichtingseisen voor de bestelauto.