Besluit na Wob-verzoek om informatie over de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC).