Besluit op Wob-verzoek over overdrachtsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft op 27 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de doelseis in het kader van de toepassing van artikel 4, lid 1 onderdeel a Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Verantwoordelijk