Besluit op Wob-verzoek om beleidsdocumenten Belastingdienst over overgaan cultuur- en kunstobjecten

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst voor het overgaan van cultuur- en kunstobjecten. Dit beleid wordt uitgevoerd door een Adviescommissie die van aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen beoordeelt of een cultuurgoed in aanmerking komt voor toepassing van de kwijtscheldingsregeling voor de Successiewet. Het gaat om een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).