Besluit op Wob-verzoek over EDP-auditors CAF 11-zaak

Besluit op een verzoek om informatie over EDP-auditors in de CAF-11 zaak.