Besluit op Wob-verzoek over Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Combiteam Aanpak Facilitators. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).