Besluit op Wob-verzoek over toezicht Belastingdienst op ANBI's

Besluit op een verzoek om informatie over het toezichtsbeleid van de Belastingdienst op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).