Besluit op Wob-verzoek over Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Besluit op een verzoek om informatie over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).