Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3

Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).