Besluit op Wob-verzoek over overgang douaneambtenaar naar politie

Besluit op een verzoek om informatie over de overgang van douaneambtenaar naar politie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).