Besluit Wob-verzoek 30%-regeling

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het wettelijke overgangsrecht over de 30%-bewijsregel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).