Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting

Besluit op een verzoek om informatie over de handboeken voor de erf- en schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).