Besluit op Wob-verzoek over interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Besluit op een verzoek om informatie over de interpretatie van de wezenskenmerken ten aanzien van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).