Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over inzetten civielrechtelijke procedure

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 24 januari 2022 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over beleid en richtlijnen over het instellen van een civielrechtelijke procedure, indien blijkt dat het belastingrecht geen mogelijkheden meer biedt om de schade op een belastingplichtige te verhalen.

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over inzetten civielrechtelijke procedure (PDF | 4 pagina's | 69 kB)

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).