Besluit op Wob-verzoek over anti-witwasrichtlijn

Besluit op een verzoek om informatie over over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-verzoek over anti-witwasrichtlijn (PDF | 4 pagina's | 142 kB)