Minister De Jager onderzoekt beperken risicovol bankieren

Minister De Jager onderzoekt hoe de handel in risicovolle activiteiten door banken aan banden kan worden gelegd. De banken mogen dan niet meer handelen in activiteiten die niet het direct klantbelang dienen en ongezond zijn voor het beheer van risico’s. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Doel van het onderzoek is om excessieve risico’s van bankieren tegen te gaan en de financiële stabiliteit te versterken. Hiermee komt bankieren meer in dienst van de reële economie. Het onderzoek zal in samenwerking met de AFM en DNB worden uitgevoerd.

Dit onderzoek is een aanvulling op het actieplan bankactiviteiten dat minister De Jager afgelopen zomer aan de Kamer heeft verstuurd. In het actieplan wordt voorgesteld om het scheiden van banken mogelijk te maken. De voorstellen zijn een onderdeel van een speerpunt van minister De Jager om de financiële sector aanzienlijk te hervormen. Afgelopen februari is daarvoor een pakket aan wetten door de Tweede Kamer aangenomen.