In Memoriam Henk Koning

Bedroefd heeft het ministerie van Financiën kennisgenomen van het bericht dat oud-staatssecretaris mr. Hendrik Elle (Henk) Koning op oudejaarsavond is overleden. De heer Koning was staatssecretaris van Financiën in de kabinetten-Lubbers I en Lubbers II. Hij is 83 jaar geworden.

Henk Koning loodste samen met minister Ruding eind jaren 80 van de vorige eeuw een belastingherziening door het parlement, op basis van de voorstellen van de commissie-Oort. Als bewindspersoon was hij grondlegger van het in 1986 ingevoerde fiscaal nummer, waardoor de Belastingdienst loonbelastinggegevens eenvoudiger kon verwerken.

Voor zijn staatssecretariaat op het ministerie van Financiën was Henk Koning in het kabinet-Van Agt I staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. In die hoedanigheid was hij belast met de financiën van decentrale overheden. Voordat Henk Koning bewindspersoon werd, was hij voor de VVD achtereenvolgens lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid van de Tweede Kamer en lid van de Rotterdamse gemeenteraad.

Als 25-jarige begon Henk Koning zijn werkzame leven bij het ministerie van Financiën als adjunct- inspecteur van 's Rijksbelastingen. In 1962 trad hij in dienst bij de Belastingdienst. Henk Koning werd in 1991 benoemd als president van de Algemene Rekenkamer en vervulde die functie tot zijn pensionering in 1999.

Minister Dijsselbloem, staatssecretaris Wiebes en secretaris-generaal Leijten hebben veel waardering en respect voor de grote inzet en verdiensten van Henk Koning voor de publieke zaak in het algemeen en het departement in het bijzonder.

Verantwoordelijk