Publicatie Jaarverslag 2017 Kiesgroepprogramma

Het ministerie van Financiën heeft op 13 juli het jaarverslag 2017 van het kiesgroepprogramma van het ministerie gepubliceerd. Het ministerie doet hierin verslag van zijn werkzaamheden ter versterking van de financiële functie van de zogenaamde kiesgroeplanden: Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Mongolië, Roemenië en Oekraïne. Nederland vertegenwoordigt deze landen in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Nederland vindt het belangrijk om goed samen te werken met de landen die ze vertegenwoordigt, zodat deze landen meer invloed krijgen binnen de internationale financiële instellingen.

Uit het jaarverslag blijkt dat medewerkers van het ministerie van Financiën in 2017 onder meer Bulgarije en Roemenië hebben geholpen bij de voorbereiding van hun voorzitterschap van de Europese Unie. Ook leverden zij een bijdrage aan het verbeteren van het financieel management van de kiesgroeplanden. Medewerkers van de Belastingdienst gaven trainingen en waren in 2017 betrokken bij het doorlichten van de nationale belastingdiensten. Ook voor het werk van Wijzer in Geldzaken was veel belangstelling. 

Meer informatie over het kiesgroepprogramma