Nederland gastland van G20-bijeenkomst

Het ministerie van Financiën organiseert van 10 tot en met 12 september 2018 in Amsterdam een seminar over macro-economische onevenwichtigheden en de Framework Working Group (FWG), een ambtelijke werkgroep van de G20. Het belangrijkste doel is om samen te werken aan sterke, duurzame en gebalanceerde groei. 

Stand van de mondiale economie

Tijdens de FWG zijn ambtenaren van ministeries van Financiën en centrale banken van de G20-leden en vertegenwoordigers van internationale organisaties aanwezig. Zij bespreken de stand van de mondiale economie, de belangrijkste risico’s daarin, het beleid dat nodig is voor een duurzame groei van de wereldeconomie en de gevolgen van technologie voor de toekomst van werk en de overheidsfinanciën ziet. Nederland ontvangt voor deze bijeenkomst 90 gasten uit 24 landen en van 9 internationale organisaties.

Voorbereiding ministeriele bijeenkomst

De FWG is in 2009 opgericht met als doel de grote thema’s in de internationale economie te bespreken. De besprekingen zijn een belangrijke voorbereiding voor de ministeriële bijeenkomsten van de G20. Ook geeft de FWG praktische adviezen aan de ministers van de G20-landen.