Inval Belastingdienst bij juwelierszaak in Rotterdam

De Belastingdienst heeft woensdagmorgen 17 oktober, in samenwerking met de politie, een invorderingsactie gedaan bij een juwelierswinkel in Rotterdam. De actie vond plaats in het kader van de integrale aanpak van ondermijning.

Bij de aanpak zijn de Belastingdienst, Politie, Gemeente Rotterdam en Openbaar Ministerie betrokken. De intensieve samenwerking is gericht op verbeteren van het woongenot en het ondernemersklimaat in Rotterdamse buurten en om criminele activiteiten uit te bannen. Naast de winkel is ook het woonhuis van de eigenaar bezocht. Bij de actie is beslag gelegd op de handelsvoorraad en inventaris.

Ook bleek dat de eigenaar zich niet hield aan het registreren van tweedehands ingekochte juwelen. Juweliers moeten tweedehands ingekochte juwelen registreren in het zogenaamde Digitale Opkopers Register(DOR). Bij het niet of onjuist registreren kan een bestuurlijke maatregel worden opgelegd. De burgemeester kan overgaan tot sluiting van de winkel. De politie doet onderzoek naar de aangetroffen gebreken.

Aanpak ondermijning

Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. Wij maken de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakken deze aan. Dat doen we als overheid samen, om informatie te delen over, en te kunnen reageren op, zaken die niet kunnen kloppen. Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit.

Burgers die signalen van ondermijning constateren kunnen dit melden bij hun wijkagent, bellen met 0900-8844 of een tip achterlaten via www.politie.nl/tipformulier. Anoniem informatie doorgeven kan ook, via Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000.