Overlijden oud-minister van Financiën Johan Witteveen

Wij zijn bedroefd door het overlijden van voormalig minister van Financiën Johan Witteveen. In de periode 1958 tot 1973 was hij lid van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, twee keer minister van Financiën en viceminister-president.

Johan Witteveen (12 juni 1921) trad aan als minister van Financiën in het kabinet-Marijnen (1963-’65). Hij fungeerde eveneens als schatkistbewaker in het kabinet-De Jong waarvan hij tevens vicepremier was (1967-’71). Beide perioden waren uitdagend en herinneren we ons onder meer door de invoering van bepalende maatregelen zoals de btw.

Na zijn ministerschap was Witteveen van 1973 tot 1978 managing director van het Internationaal Monetair Fonds in Washington.

Johan Witteveen was zijn leven lang lid van de soefibeweging. Het soefisme was hem dierbaar en heeft hem naar eigen zeggen geholpen met het verwerken van veel verdriet dat hem tijdens zijn leven trof.

Eind vorig jaar mochten we Johan Witteveen nog op ons ministerie begroeten voor een diner met oud-ministers van Financiën. Zijn betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en de politiek was overduidelijk.

Zijn laatste interview gaf Johan Witteveen op 23 april van dit jaar, aan de Volkskrant. Daarin zegt hij over de dood: “Pas na de dood krijg je inzicht in allerlei aspecten van je leven en hoe dat is verlopen. Die brengen je weer een stap verder.”

We herdenken Johan Witteveen met veel respect en bewondering en wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.

Wopke Hoekstra, minister
Menno Snel, staatssecretaris
Manon Leijten, secretaris-generaal