Joost Oorthuizen wordt bestuursvoorzitter Invest International

Joost Oorthuizen wordt bestuursvoorzitter van Invest International. Ineke Bussemaker zal de rol van voorzitter van de raad van commissarissen gaan vervullen. Beiden treden aan per 18 oktober 2020, in tijdelijke functies gedurende de opbouwfase. Invest International is een nieuw op te richten investeringsinstelling naast Invest-NL. De ministers Hoekstra van Financiën en Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben dit 11 september aan de Tweede Kamer laten weten.

Hoekstra: “Joost Oorthuizen heeft als CEO van het Initiatief Duurzame Handel een staat van dienst die perfect aansluit bij Invest International. En met ruim dertig jaar ervaring in het bankwezen in binnen- en buitenland én ervaring als toezichthouder is de taak van voorzitter van de raad van commissarissen in meer dan goede handen bij Ineke Bussemaker.”

Kaag: “Invest International wordt hét loket van de overheid voor de internationale financiering van Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij kansrijke projecten en voor financiering van duurzame oplossingen in het buitenland. Met Joost Oorthuizen als CEO en Ineke Bussemaker als toezichthouder krijgt Invest International de beschikking over twee zeer gekwalificeerde bestuurders met de juiste ervaring om van deze belangrijke opgave een succes te maken.”

Oorthuizen en Bussemaker beginnen vanaf 18 oktober met de opbouw van Invest International om een goede start te kunnen maken zodra de nieuwe staatsdeelneming officieel van start kan gaan. Voor Bussemaker betreft het een nevenfunctie. Zij is decaan van de faculteit Business en Economie bij de Hogeschool van Amsterdam.

Invest International is een nieuwe staatsdeelneming waarvan de overheid en ontwikkelingsbank FMO aandeelhouders worden met respectievelijk 51 en 49 procent. Het gaat aanvullend aan de markt via één loket het Nederlandse bedrijfsleven helpen projecten in het buitenland te ontwikkelen en te financieren. Zo zal Invest International Nederlandse ondernemers ondersteunen om hun kansrijke ideeën door te ontwikkelen tot financierbare projecten en internationale projecten financieren die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Ook zorgt Invest International voor financiering van duurzame oplossingen in ontwikkelingslanden. Hiermee wordt bijgedragen aan de Nederlandse economie en aan oplossingen voor wereldwijde vraagstukken.

De ministerraad stemde eerder al in met het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest International. De Raad van State heeft in juni een advies uitgebracht over het voorstel.