Ministerie van Financiën scoort goed als werkplek voor LHBTI’ers

Is het ministerie van Financiën een veilige werkomgeving voor LHBTI’ers? Dat onderzocht non-profitorganisatie Workplace Pride met haar Global Benchmark. Het ministerie deed voor het eerst mee en werd meteen hoogste nieuwkomer.

Het ministerie van Financiën wil een inclusieve en diverse organisatie zijn. Daar wordt binnen het ministerie op allerlei manieren hard aan gewerkt, maar hoe weet je echt of je het goed doet? Een van de manieren om daar achter te komen, is de Global Benchmark van Workplace Pride. Workplace Pride is een internationaal platform voor LHBTI-inclusie op het werk. De organisatie streeft naar werkplekken waar LHBTI’ers echt zichzelf kunnen zijn. Jaarlijks legt Workplace Pride organisaties langs de meetlat. Dit jaar meldden 40 organisaties – zowel profit als non-profit - zich aan.

Trots

Het ministerie deed dit jaar voor het eerst mee. Mark van Enckevort, voorzitter van LHBTI-netwerk B/Proud van Financiën was niet verbaasd, maar wel aangenaam verrast over de hoge score van het ministerie. “Ik ben echt trots op dit resultaat. We streefden er al een aantal jaar naar om het ministerie mee te laten doen aan de benchmark. Want vanaf het moment dat je gaat meten, kun je verder verbeteren.”

IJkpunten

Wat zijn ijkpunten in de benchmark? Christine Holtkamp, relationship manager van Workplace Pride: “We kijken naar een aantal gebieden, zoals of er een netwerk van LHBTI-medewerkers is, dat netwerk goed is georganiseerd en beleid gericht op LHBTI’ers goed is verankerd in de organisatie. Zijn er rolmodellen en zet je die in? Worden LHBTI’ers gehoord? Is er zicht op de vragen en problemen binnen de LHBTI-gemeenschap? Is er beleid en wordt dat gemonitord? Is er bij recruitment aandacht voor inclusiviteit?”

Scoren

Financiën scoorde onder meer goed op het LHBTI-netwerk in de organisatie. “B/Proud is nu 6 jaar actief en heeft vertegenwoordigers in heel het land”, vertelt Van Enckevort. “We hebben goed contact met bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen en Organisatie & Personeel. Vanaf het begin zijn we gesteund door de leiding. Thesaurier-Generaal Christiaan Rebergen is ambassadeur Diversiteit & Inclusie. Dat alles maakt mogelijk dat we samen de organisatie vooruit kunnen helpen en een veilige organisatie voor LHBTI’ers kunnen worden. Een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder achterom te hoeven kijken of zaken geheim te hoeven houden.”

Verbeterpunten

Goed nieuws dus, maar verbeterpunten zijn er ook. Van Enckevort: “Die liggen bij monitoring: hoe zit het bijvoorbeeld met de carrièrekansen van LHBTI’ers? Zijn er voldoende medewerkers die openlijk LHBTI zijn en op een leidinggevende positie zitten? Hoe gaan we om met LHBTI in de communicatie? Denk aan arbeidsmarktcommunicatie, maar ook aan: wat doe je met de aanhef van brieven? Dat zijn onderwerpen waar we zeker wat te winnen hebben.”

Positieve dynamiek

De resultaten van de benchmark geven een positieve dynamiek in de organisatie. Van Enckevort: “De benchmark vraagt expliciet naar monitoring, daardoor staat het weer op de agenda om LHBTI-gerelateerde vragen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek op te nemen. Ik ben blij dat een instrument als de Global Benchmark dat mogelijk maakt.” Ook Holtkamp is blij. “Het ministerie heeft een mooie prestatie geleverd. Ik heb gezien dat er op een serieuze en actieve manier wordt gewerkt aan verdere verbetering.”

Wat collega’s vinden van diversiteit en inclusiviteit bij het ministerie van Financiën? Dat vertellen ze zelf.