Regeling voor ex-partners van gedupeerde toeslagenouders

Ex-partners van gedupeerde toeslagenaanvragers komen in aanmerking voor compensatie via de hersteloperatie Toeslagen. Dat staat in een aanvullend wetsvoorstel dat staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de eerdere toezegging voor een regeling voor ex-partners.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wet Hersteloperatie Toeslagen. In die wet is onder meer geregeld dat gedupeerde ouders een eerste bedrag € 30.000 ontvangen en hulp krijgen bij de aanpak van hun schulden. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. Dit kan in bepaalde gevallen echter tot vervelende situaties leiden, bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Daarom is vorig jaar toegezegd dat het kabinet met een aanvullende regeling zou komen.

Staatssecretaris Aukje de Vries: “De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben diepe sporen achtergelaten bij een grote groep ouders. Ook ex-partners en hun kinderen hebben hierdoor problemen ondervonden. Uit gesprekken die ik heb gevoerd kwam naar voren dat ex-partners veelal ook mee betaalden aan de terugvorderingen en zelf schulden maakten. De gevolgen daarvan lopen vaak ook door na beëindiging van de relatie. Het is belangrijk dat we er nu voor zorgen dat ook zij hulp kunnen krijgen in aanmerking komen voor financiële compensatie.”

Aanvullend wetsvoorstel

Met het aanvullende wetsvoorstel komen straks ook de ex-partners in aanmerking voor compensatie. Zij ontvangen een bedrag van € 10.000. Daarnaast worden ook hun schulden aangepakt, wordt aanvullende schade gecompenseerd en kunnen zij gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente waar zij wonen. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het aanvullende wetsvoorstel kan de regeling naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 in werking gaan.

Nabestaanden

Daarnaast zijn in het wetsvoorstel maatregelen opgenomen voor de situatie dat een gedupeerde of een kind van een gedupeerde is overleden voordat zij de compensatie hebben ontvangen waarop ze recht hadden. Tot nu toe konden herstelregelingen of tegemoetkomingen niet worden aangeboden aan een nabestaande partner, ouder of kind. In de nieuwe regeling is dat wel mogelijk. 

Voortgang hersteloperatie

Tot nu toe hebben ruim 60.000 personen (Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022) zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). In totaal zijn 28.000 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning door de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen € 30.000. Ook kunnen zij gebruik maken van de schuldenregeling.

In totaal is voor meer dan 22.000 ouders de integrale beoordeling inmiddels afgerond. In de laatste voortgangsrapportage kondigde het Kabinet een aantal maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat ouders beter en sneller geholpen worden. Door de inzet van deze maatregelen is de prognose dat 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kan zijn. Ondertussen blijft het kabinet zich inspannen om te komen tot nieuwe verbeteringen van de aanpak de kinderopvangtoeslagaffaire.