Beantwoording vragen schriftelijk overleg snorfiets

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. De commissie had vragen gesteld over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Dit in verband met de invoering van de mogelijkheid om snorfietsers te verplichten om in bepaalde gevallen verplicht van de rijbaan gebruik te maken.