21 november Agenda minister Harbers week 47

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locaties

21 november

 • Kamervergadering: wetgevingsoverleg Water (Den Haag)
 • Evenement: Minister Harbers is aanwezig bij het webinar van VNO-NCW over oliesancties naar aanleiding van het 6e sanctiepakket van de EU (Den Haag)
 • Kamervergadering: debat Eerste Kamer over initiatiefvoorstel over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen (Den Haag)

22 november

23 november

 • Gesprek met de heer Vaassen, de heer Rutten en de heer Keijbeck van de Koepel Rijopleiding en Verkeerseducatie (Den Haag)
 • Kamervergadering: commissiedebat Transportraad, samen met staatssecretaris Heijnen (Den Haag)
 • Gesprek: Groepsraad RWS (Den Haag)
 • Kamervergadering: wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek IenW 2023, samen met staatssecretaris Heijnen (Den Haag)

24 november

 • Evenement: 30 jaar overleg tussen IenW en de samenleving, georganiseerd door Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Dit jaar is het 30 jaar geleden dat het OFL is opgericht. Minister Harbers is aanwezig en staat met het OFL stil bij wat de lessen zijn en welke ontwikkelingen in toekomst er zijn (Ede)
 • Evenement: Erasmus-Descartes Conferentie 2022. De Erasmus-Descartes Conferentie faciliteert een interactief debat tussen deskundigen uit Frankrijk en Nederland over verduurzaming van de luchtvaart (Parijs, Frankrijk)

25 november

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma (+31 6 21 10 19 15, jaap.steensma@minienw.nl).