13 maart Agenda minister Harbers week 11

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Den Haag en Brussel

13 maart

 • Gesprek: minister Harbers neemt Mobiliteitsvisie in ontvangst van dhr. De Haas (voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: minister Harbers neemt deel aan de International Maritime Organization Audit (via communicatietechnologie)

14 maart

 • Onderraden en ministeriële overleggen: (Den Haag)
 • Gesprek: minister Harbers neemt adviesmemo Future Water Challenges in ontvangst van mevr. Nijhof (algemeen directeur Deltares) (Den Haag)
 • Bestuurlijk overleg: Brainport (via communicatietechnologie)
 • Evenement: ronde tafeloverleg met minister Adriaanse (EZK) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) over de maritieme maakindustrie (Den Haag)

15 maart

 • Bestuurlijk overleg: klimaatadaptatie met minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (via communicatietechnologie)
 • Gesprek: met dhr. Baksteen over de luchtvaart (Den Haag)
 • Gesprek: met dhr. Veenman over de topsector logistiek (Den Haag)
 • Gesprek: met dhr. Sondag (CEO Schiphol) (Den Haag)

16 maart

 • Internationale bijeenkomst: Milieuraad (Brussel)

17 maart

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma op +31621101915 of jaap.steensma@minienw.nl.