22 mei Agenda minister Harbers week 21

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locties

22 mei

 • Evenement: minister Harbers ondertekent Intentieverklaring Walstroom met BOZ-havens (Rotterdam)
 • Evenement: minister Harbers opent Windpark Maasvlakte 2 (Rotterdam)
 • Werkbezoek: minister Harbers bezoekt biobrandstoffabriek Neste (Rotterdam)
 • Werkbezoek: minister Harbers brengt een bezoek uit aan Vlaardingen i.v.m. MIRT-cyclus (Vlaardingen)
 • Bestuurlijk overleg: Kaderrichtlijn water (via communicatietechnologie)
 • Bestuurlijk overleg: Landelijk gebied, met als thema piekbelastersaanpak (via communicatietechnologie)

23 mei

 • Bestuurlijk overleg: Caribisch Nederland (via communicatietechnologie)
 • Onderraden en ministeriële overleggen (Den Haag)
 • Gesprek: bewindspersonenoverleg over spoorverbinding Nederland, Belgie en Duitsland ‘3RX’ (Den Haag)
 • Kamervergadering: Commissiedebat Transportraad (Den Haag)

24 mei

 • Gesprek: minister Harbers spreekt mevrouw Razdan Duggal (Ambassadeur Verenigde Staten) (via communicatietechnologie)
 • Evenement: minister Harbers is aanwezig bij jubileum 225-jarig bestaan Rijkswaterstaat (Nijmegen)

25 mei

 • Evenement: minister Harbers ontvangt 2e landelijke prognoserapport vervanging en renovatiestructuur van TNO (Delft)
 • Gesprek: minister Harbers spreekt de heer Van de Maas (Gedeputeerde Zeeland) over tolvrije tunnel (Den Haag)
 • Bestuurlijk overleg: Luchtverkeersleiding Nederland (Den Haag)
 • Evenement: minister Harbers is aanwezig bij de presentatie van de 1e waterstof-aangedreven binnenvaartschip (Rotterdam)
 • Gesprek: bewindspersonenoverleg Fysieke leefomgeving (via communicatietechnologie)
 • Kamervergadering: Commissiedebat Noordzee-infrastructuur (Den Haag)     

26 mei

 • Ministerraad (Den Haag)
 • Gesprek: minister Harbers spreekt met de heer Drenth (Gedeputeerde Gelderland) over piekbelastersaanpak (Den Haag)

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma op 06 21 10 19 15 of jaap.steensma@minienw.nl.