Ambities 2030

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verbindt. Wij zorgen er samen met anderen voor dat Nederland nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar is. IenW werkt aan deze 5 ambities zodat Nederland in 2030 bekend staat als:

Een knooppunt van excellente verbindingen

Door de lucht, over de weg, het spoor, het water en het internet. Verbonden met Europa en de rest van de wereld. Met maximale service aan alle gebruikers, betrouwbaar, veilig, uitstootvrij, geluidsarm en energieneutraal, zoals station Arnhem.

De best beschermde delta

Met voor alle inwoners voldoende drinkwater en klimaatbestendig ingerichte steden. De lucht- en waterkwaliteit voldoen in 2030 aan de hoogste eisen. Zoals de Noordwaard.

Een koploper in hergebruik van afval

Nederland is daarmee het land met de minste restafval van Europa. Een land dat zuinig is op schaarse grondstoffen en energiebronnen.

Een land met slimme steden

Met goede wegen en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte en water. Waar bedrijven kunnen concurreren met andere metropolen in Europa en de wereld. Gezond en aantrekkelijk voor inwoners. Een inspirerend voorbeeld van ruimte om te wonen, werken en recreëren. Zoals Green deal Stadslogistiek.

Een land waar burgers en bedrijven betrokken zijn bij hun leefomgeving

Door een overheid die minder en eenvoudiger regels oplegt, ruimte geeft voor eigen initiatief en haar informatie digitaal deelt.